Russian anti-war candidate says election commission finds 15% invalid signatures

Russian anti-war presidential candidate Boris Nadezhdin said on Monday that a working group of Russia's Central Election Commission had found 15% of the supporters' signatures he submitted to back his election bid to be invalid.

That figure, if confirmed, is three times higher than the allowable error rate and would provide grounds for the commission to disqualify Nadezhdin from running against President Vladimir Putin in March.

The commission will make a final ruling on the matter on Wednesday, Nadezhdin's spokesman said.

Nadezhdin said on Telegram that he would appeal to the Supreme Court if the commission refused to register him.X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.