Kasım Demir

BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
  • PARTY : INDEPENDENT
  • Electoral District : Hakkari-Derecik