Osman Çelik

BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
  • PARTY : INDEPENDENT
  • Electoral District : Erzurum-İspir