SIRBİSTAN - İYİ PARTİ

ACRONYM : İYİ PARTİ CHAIRMAN : MERAL AKŞENER ESTABLISHMENT DATE : 2017
VOTE PERCENTAGE ORDER
25 %13.4 4
DISTRICT VOTE PERCENTAGE ORDER
BELGRAD B.E.
Opened Ballot Boxes %100
25 %13.4 1
Opened Ballot Boxes 1
%100
Remaining Ballot Boxes 0
%0
Valid Votes 187
%100
Invalid Votes 0
%0