İTALYA - İYİ PARTİ

ACRONYM : İYİ PARTİ CHAIRMAN : MERAL AKŞENER ESTABLISHMENT DATE : 2017
VOTE PERCENTAGE ORDER
383 %5.5 4
DISTRICT VOTE PERCENTAGE ORDER
ROMA B.E.
Opened Ballot Boxes %100
88 %8.7 1
MİLANO B.K.
Opened Ballot Boxes %100
295 %4.9 1
Opened Ballot Boxes 15
%100
Remaining Ballot Boxes 0
%0
Valid Votes 6,987
%99.2
Invalid Votes 59
%0.8